123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2012


Třídník českých technických norem
třída 05 - Svařování


05-00
Svařování - Všeobecně
05-01
Svařování - Konstrukční předpisy a směrnice pro kovy
05-02
Svařování - Výrobní směrnice a předpisy pro kovy
05-03
Svařování - Výrobní předpisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů
05-06
Bezpečnost svařování
05-07
Zkoušení svářečů
05-10
Rozbory škodlivin
05-11
Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů
05-12
Zkoušení svarů
05-13
Zkoušení svařitelnosti
05-20
Stroje a zařízení všeobecně
05-21
Ruční a strojové svařování plamenem
05-22
Obloukové svařování
05-23
Obloukové svářečky
05-24
Svařování elektrickým obloukem a plazmou
05-25
Svařování v ochranných atmosférách
05-26
Svařování elektrickým odporem bodové
05-27
Švové odporové svařování
05-28
Třecí svařování
05-34
Řezání a drážkování
05-42
Pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů
05-46
Hořáky a příslušenství pro svařování
05-50
Elektrody svařovací
05-51
Elektrody svařovací
05-52
Elektrody svařovací
05-53
Dráty a tyčinky svařovací
05-54
Dráty a tyčinky svařovací
05-55
Plněné trubičkové elektrody
05-56
Pájky
05-57
Tavidla
05-58
Svařování oceli pod tavidlem
05-59
Tvrdé pájení
05-68
Svařování plastů
05-69
Kombinované svařování, pájení a řezání

Zpět na třídník noremlogo welding.cz