123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 08.12.2012

Přehled českých technických norem pro obor svařování
platných k

08.12 .2012

V současné době je v platnosti pro obor svařování (třída 05) více než 300 technických norem. Klasický třídník používaný Českým normalizačním institutem (ČNI) rozděluje normy do

skupin podle jejich konkrétního určení.

V souvislosti s naším členstvím v EU splývá naše normová základna stále více s evropskou, což má nesmírný význam pro kvalitu výrobků. Naprostá většina norem má již označení podle evropských zvyklostí. Schválené EN, převzaté do soustavy ČSN, mají stejný status jako tři oficiální verze v jazyce anglickém, francouzském a německém. U všech norem se zachovává v závorce číslo našeho třídění, protože to velice usnadňuje vyhledávání, evidenci i objednávání.

Národní normy ČSN, které byly s nově zavedenými normami ČSN EN v rozporu, byly převážně zrušeny již do r. 1995.

Několik poznámek:
- Znak "idt" znamená shodnost v technickém obsahu, stavbě a členění s uvedeným mezinárodním standardem.
- Znak "eqv" znamená shodnost v technickém obsahu


Zpět na welding.czlogo welding.cz