123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Obsah časopisu ZVÁRANIE / SVAŘOVÁNÍ, 47. ročník, č. 1-12/98

Číslo 1/98

Progresivní směry výroby konstrukčních ocelí o vyšších mechanických vlastnostech
Eva Mazancová - Karel Mazanec

Mechanické vlastnosti zváraných oceľových rúr
Jerzy Dziubiński - Piotr Adamiec - Stanisław Lalik - Edmund Tasak

Hodnocení spoje zhotoveného technologií třecího svařování
Rudolf Kovařík - Milan Turňa

Praktické používání hořlavého plynu GRIESON®
Pavel Svoboda - Petr Vaněk

Informácie a oznamy

 • Čabelkova nadácia
 • Autorizovaný národný orgán EWF a COP vo VÚZ – zoznam udelených certifikátov

  Číslo 2/98

  Svařování nové oceli P91 pro energetiku
  Jaroslav Koukal

  Difuzní svařování různorodých materiálů
  Roman Bohátka - Ladislav Daněk

  Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov podľa STN EN 288-3
  Pavol Radič - Martin Vitásek

  Dočasná protikorozní ochrana
  Kateřina Kreislová

  Air Products představuje APACHI
  Marek Janata

  Informácie

 • Harmonizovaný medzinárodný vzdelávací a certifikačný systém vo zváraní
 • Medzinárodná konferencia EWF - EUROJOIN 3

  Číslo 3/98

  Technológia plazmového striekania kovových a keramických povlakov a možnosti jej priemyselného využitia
  Viliam Pálka - Dušan Matejka - Peter Petrík

  Vakuově těsné spoje trubek z hliníku a korozivzdorné oceli
  Pavel Škoda - Vladimír Ustohal - Jan Dupák

  Nové trendy v povrchových úpravách
  Marta Chovancová - Pavel Fellner

  Technická dokumentácia kontroly kvality kovových výrobkov
  Helena Radičová - Pavol Radič

  Európska zváračská federácia – EWF
  Alojz Jajcay

  Informácie

 • Odborné akcie Slovenskej zváračskej spoločnosti pripravované na rok 1998
 • Vydarený klub zváračov
 • Povinná certifikácia výrobkov
 • Informácie o schválených normách
 • Informácie o normách odovzdaných na schválenie

  Číslo 4/98

  Použitie keramických podložiek pri zváraní elektrickým oblúkom
  Róbert Kopřiva

  Přístroj pro přivařování termoelektrických článků TCW 2
  Radek Novák

  Vliv předúpravy povrchu na kvalitu ochranných povlaků
  Helena Kubátová

  Európske zváračské normy na polceste k cieľu
  Birger Hansen

  Slovenské združenie pre certifikáciu systémov kvality SK-QNET
  Pavol Radič

  Informácie

 • Spájanie plechov trecím zváraním
 • Most spájajúci Dánsko a Švédsko
 • Zoznam výrobkov certifikovaných v Štátnej skúšobni SKTC 115
  Zváracie transformátory – hobby
 • Stretnutie zástupcov zváračských firiem s vedením VÚZ Bratislava
 • Zváračský veľtrh SCHWEISSEN ’98

  Číslo 5/98

  Bezpečnosť moderných zváraných konštrukcií z vysokopevných ocelí
  Thomas Varga

  Vliv depozičních parametrů metody HP/HVOF na kvalitu povlaku WC-Co
  Radek Enžl - Petr Fiala

  CERTIWELD - certifikačný orgán systémov kvality vo zváraní
  Pavol Radič

  Výhody acetylénu před ethenem a propanem
  Vladimír Žilka

  Firma VAW známa medzi zváračskými odborníkmi na Slovensku
  Ivan Vallo

  Technológia ponorného spájkovania NOCOLOK
  SOLVAY SLOVCHEM

  Pulzné MIG spájkovanie pozinkovaných plechov drôtmi na báze medi
  Ján Chupáč

  Horáková technika budúcnosti
  ABICOR BINZEL

  Číslo 6/98

  Svařování ocelí pro energetiku
  Jaroslav Koukal - Drahomír Schwarz

  Alternativní metody navařování pro jadernou energetiku
  Jaroslav Elčkner - Rudolf Kovařík

  Vznik vad při svařování austenitických ocelí typu X5CrNi18.9
  Václav Pilous - Karel Stránský - Antonín Rek

  100 rokov Slovenských lodeníc a 50 rokov zvárania pri stavbe lodí v Komárne
  Jozef Hornig - Koloman Antal

  Informácie

 • Zoznam výrobkov cetifikovaných v Štátnej skúšobni SKTC 115 - pokračovanie
 • Doc. Ing. Ján Bošanský, CSc. - šesťdesiatnik
 • Soutěž SVÁŘEČ 98
 • Výročný kongres Americkej zváračskej spoločnosti a Medzinárodná zváračská výstava v Detroite

  Číslo 7/98

  Oprava guľových zásobníkov na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Časť I. Opis zásobníkov a zisťovanie príčin praskania
  Ivan Hrivňák - Pavel Élesztős - František Sklenár - Ľudovít Böhm

  Korózne porušenie zvarových spojov rúr žiaropevnej ocele 17 482
  Peter Bernasovský - Jana Országhová

  Trecie zváranie hliníkových zliatin premiešaním rotujúcim nástrojom
  Chris Dawes - Wayne Thomas

  Normy STN z oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií
  Karol Kálna

  Informácie

 • Autorizovaný národný orgán Európskej zváračskej federácie (EWF) vo VÚZ informuje
 • Zoznam výrobkov cetifikovaných v Štátnej skúšobni SKTC 115 - pokračovanie.
 • Pozvání na 14. Mezinárodní veletrh svařovací techniky 20.-23. října 1998 na brněnském výstavišti

  Číslo 8/98

  Význam rozvoje svařování z pohledu historie a současnosti a. s. VÍTKOVICE
  Jan Bobek

  Technologické možnosti výkonných procesů navařování korozivzdorných povrchů
  Jiří Zapletal

  Využití neuronových sítí k výpočtovému hodnocení exponovaných míst svarového spoje
  Michal Seltenreich

  Hodnocení žárupevnosti svarových spojů materiálu X 10CrMoVNb 91
  Anna Jakobová - Vlastimil Vodárek - Karel Hennhofer - Václav Foldyna - Jana Kosňovská

  Informácie

 • Normy z oblasti korozní ochrany
 • Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní vo VÚZ informuje
 • 5. medzinárodný veľtrh BEIJING-ESSEN WELDING '98

  Číslo 9/98

  Oprava guľových zásobníkov na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Časť II. Oprava zásobníkov a následná revalidizácia
  Ivan Hrivňák - Pavel Élesztős - František Sklenár - Ľudovít Böhm

  Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren
  Lubomír Junek - Marek Slováček - Vladislav Ochodek

  Renovace náhradních dílů - cesta ke snižování nákladů
  Břetislav Bednář - Rostislav Kučera

  Zvláštní hořáky od LINDE pro speciální metody
  Klaus Schumacher - Vladimír Žilka

  Svařování kolejového svršku trubičkovými dráty INNERSHIELD
  Václav Veselý

  Informácie

 • Zoznam výrobkov certifikovaných v Štátnej skúšobni SKTC 115
 • Zváracie zdroje MIG/MAG - 1. časť
 • Jedinečná mezinárodní přehlídka svařovací techniky-Pozvánka na WELDING ´98
 • Nový riaditeľ Výskumného ústavu zváračského doc. Ing. Koloman Ulrich, CSc.

  Číslo 10/98

  Pulzné zváranie jednovrstvových spojov konštrukčných ocelí pod tavivom
  Eva Malinovská - Viliam Pavelka - Tomáš Farkas - Ivan Hrivňák

  Laserové svařování titanových pouzder v ochranných atmosférách inertních plynů
  Martin Roubíček - Marek Janata

  Ochranné plyny AGA druhé generace - dva roky zkušeností

  Nová metoda pro optimální vysokovýkonné svařování MAG
  Jaroslav Kopřiva

  KEMPER - komplexní přístup k řešení čistoty ovzduší ve svařovacích provozech
  Jaromír Slaný

  Přímé zastoupení Kemppi oy Finsko

  KEMPOWELD - oceľový špecialista

  Digitálne zdroje FRONIUS na zváranie v ochrannej atmosfére

  Informácie

 • Mladý sedemdesiatnik - Ing. Alojz Blecha, CSc.
 • Představuje se firma QUICK-SERVIS, spol. s r. o. Příbram a dceřiná společnost Moravský QUICK-SERVIS, spol. s r. o. Prostějov
 • Smerovanie VÚZ a jeho budúce pôsobenie v priemysle SR P
 • oohliadnutie sa za Medzinárodným strojárskym veľtrhom '98 v Nitre

  Číslo 11/98

  60 let výroby svařovacích materiálů ve Vamberku Historie a současnost výroby svařovacích materiálů ve Vamberku
  Josef Trejtnar

  Proměny ve výrobě svařovacích materiálů

  Novinky firmy ESAB ve svařovacích zdrojích
  Lucie Hejnová

  Zvyšování produktivity v oblasti svařování a navařování pod tavidlem
  Michal Schlixbier

  Zváranie kondenzátorov pre energetiku rúrkovým drôtom
  Gabriel Bagala - Katarína Minárová

  Nízkolegované CrMoV žárupevné oceli a přídavné materiály pro jejich svařování
  Jaromír Sobotka - Josef Trejtnar - Aleš Plíhal

  Informácie

 • Česká svářečská společnost ANB - další krok k integraci ČR do evropských a světových svářečských odborných organizací.

  Číslo 12/98

  K problematike vplyvu rozdielnych vlastností zvarového spoja na únosnosť konštrukcie
  Karol Kálna

  Křehkolomové vlastnosti svarových spojů oceli 13 116 u konstrukcí pracujících za snížených teplot
  Karel Matocha - Ladislav Kander - Jiří Wozniak - Miroslav Tvrdý

  Svařování hliníkových materiálů v inertním plynu metodou MIG dvěma elektrodami
  Heinrich Hackl Navařování páskovými elektrodami pod tavidlem
  Susan Pak - Solveig Rigdal - Leif Karlsson - Ann-Charlotte Gustavsson

  Informácie

 • Ochranný plyn CO2 a jeho zmesi z pohľadu technických noriem ČSN, STN a EN
 • Linde do roku 1999 už s certifikátom ISO 9001
 • Príprava európskych zváračských špecialistov v SES, a. s., Tlmače
 • Taký bol medzinárodný veľtrh zváracej techniky WELDING 98
 • Zpět na welding.cz  logo welding.cz