123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Obsah časopisu ZVÁRANIE/SVAŘOVÁNÍ, 50. ročník, 2001

Informace o změnách v r. 2001.

Vážení čitatelia,
vzhľadom na organizačné a personálne zmeny u vydavateľa náš časopis v roku 2001 vychádza s periodicitou jedno číslo za dva mesiace, pričom označenie čísel na titulnej strane je zdvojené (1-2/2001, 3-4/2001 atd.). Vydavateľ nechcel čitateľov obsahovo ochudobniť, preto vydáva každé dvojčíslo aj s dvojnásobným rozsahom. V roku 2002 sa vydavateľ bude snažíť vrátiť k pôvodnej (mesačnej) periodicite.
Zároveň sa ospravedlňujeme za meškanie vo vydávaní časopisu.
Za porozumenie ďakujeme.


Redakcia časopisu ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ

Bližšie informácie každému odberateľovi poskytne redakcia na
tel. +421 2 49 246 514,
tel./fax +421 2 49 246 296,
e-mail: redakcia.zvarania@vuz.sk.


Číslo 1-2/01

Aplikace ocelí o vyšší mezi kluzu u mimopobřežních konstrukcí.
Tvrdý, M.

K otázce garancí vrubové houževnatosti u obvodových svarů trubek z žárupevné CrMoV oceli.
J. Sobotka - M. Janeček - M. Sobotková - K. Thiemel - Z. Laník

Svařovací materiály pro náročné konstrukční aplikace v oblasti vojenské i civilní techniky.
F. Pospíšil - V. Kováč

Hodnotenie stavu zváraných dielcov zariadení tepelných elektrární.
J. Rittinger - G. Gémes

Kontrola a oprava bubnov parných kotlov.
J. Valovič

Rovnanie vysokopevných konštrukčných ocelí plameňom.
H. Herold - J. Pieschel - N. Woywode

Informácie a oznamy

 • Návrhy noriem z oblasti zvárania odovzdané na schválenie v roku 2000.
 • Návrhy noriem z oblasti zvárania odovzdané na schválenie v roku 2000 - pokračovanie.
 • Zoznam spoločností, ktorým VÚZ v roku 1999 a 2000 schválil postup zvárania WPAR podľa noriem radu EN 288.
 • Udelené medzinárodné certifikáty podľa noriem radu EN 729/ISO 3834.
 • Udelené medzinárodné certifikáty podľa noriem radu STN EN ISO 9000.
 • Pripomíname si 100. výročie narodenia profesora Františka Faltusa.
 • Profesor František Faltus a jadrová energetika.
 • Náš jubilant Ing. Jozef Hornig.
 • Ing. Ladislav Šimončič 70-ročný.
 • Založenie Združenia kancelárií pre spoluprácu s priemyslom.
 • Medzinárodná konferencia Fraktografia 2000.
 • Opravy jaderných zařízení svařováním.
 • WELDING 2000 - 15. medzinárodný veľtrh zváracej techniky bol úspešný.
 • Pripravovaná konferencia Kvalita vo zváraní 2001.
 • Kalendár podujatí v roku 2001.

  Číslo 3-4/01

  Vady v návarech tyčí z oceli S 355 J2 G3.
  V. Pilous - K. Stránský

  Vliv tepelného příkonu při svařování technologií TIG na žárupevnost svarových spojů trubek z oceli 0,5Cr0,5Mo0,3V.
  J. Sobotka - M. Janeček - K. Thiemel

  Hodnotenie spôsobilosti a bezpečnosti zváraných tlakových nádob v chemickom priemysle.
  I. Hrivňák - P. Élesztös - Š. Benča - J. Poděbradský

  Výskum únavovej pevnosti a životnosti stavebných oceľových konštrukcií.
  P. Juhás - E. Juhásová - O. Roth

  Voľba spájkovania, resp. zvárania z hľadiska ekonomických a technických kritérií.
  V. Ruža - J. Jasenák - R. Koleňák

  Spájkovanie keramických materiálov aktívnymi spájkami.
  R. Koleňák - M. Turňa

  FILARC PZ 6105R - trubičkový drát pro robotizovaná pracoviště.
  K. Blome - T. Huhtala - A. Plíhal

  Informácie a oznamy

 • Neúnavne o únave.(K životnému jubileu Ing. Vladimíra Gregora)
 • V krvi mu prúdia fotóny aj elektróny.(K životnému jubileu Ing. Petra FODREKA, PhD.)
 • Slovenská zváračská spoločnosť chce zlepšiť svoju činnosť.
 • Výročné zasadnutia IIW ovplyvňujú rozvoj zvárania.
 • Informácie Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT - Ukončil sa proces zlúčenia
  - Certifikáty vydané v 2. polroku 2000
  - Certifikáty vydané v roku 2001


  Číslo 5-6/01

  Príhovor prof. Ing. Pavla BLAŠKOVITŠA, DrSc., predsedu Slovenskej zváračskej spoločnosti (SZS)

  Vývoj základných materiálov na zváranie.
  Bruno de Meester

  Prehľad vlastností moderných zváracích prídavných materiálov na montážne zváranie rúrovodov.
  E. Perteneder - H. Königshofer - R. Bischof

  Výhody rúrkových drôtov.
  Marcel Stemvers

  Spoj pláště se dnem stojatých válcových nádrží.
  Vlastimil Křupka - Jiří Nováček

  Problémy zvárania exploatovaných odstredivo liatych rúr pyrolýznych pecí.
  Peter Bernasovský - Tomáš Žáček - Peter Brziak

  Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh pracuje už dvadsať rokov.
  Karol Kálna

  Informácie a oznamy

 • IIW - svetové centrum zváračských odborníkov
  Z činnosti komisií Medzinárodného zváračského inštitútu (IIW)
 • Nové európske normy z oblasti materiálov - ocelí schválené Európskou komisiou pre normalizáciu (CEN) v roku 2000
 • Projektoval konštrukcie známych stavieb. K jubileu prof. Ing. Pavla Juhása, DrSc.
 • Energetické zariadenia vyrábajú už polstoročie K 50. výročiu založenia SES Tlmače
 • Kalendár podujatí
 • Defektoskopie 2001
 • Videli sme a počuli na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
 • Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií


  Číslo 7-8/01

  Použitie plnených rúrkových elektród v Strednej a Východnej Európe.
  Miroslav Mucha

  Súčasný stav a rozvojové tendencie odboru oceľových konštrukcií.
  Pavol Juhás

  Dlouhodobá žárupevnost svarového spoje kotlových trubek z nízkolegované oceli typu 1Cr-0,5Mo.
  Jaromír Sobotka - Petr Koman - Karel Thiemel

  Nízkokremíkové ocele konštrukčných akostí z produkcie TŠP 1700.
  Ľuboš Juhar - Milan Garefa - Peter Kalmár

  Hodnotenie životnosti diaľkových rúrovodov.
  Karol Kálna

  Zvarové kovy s vysokou pevnosťou - cesty vývoja.
  D. J. Widgery

  Svařování vysokopevných vysokopevných ocelových plechů.
  Heinz Neumann

  Mikroštruktúrne zmeny pri pulznom zváraní pod tavivom austenitickej nehrdzavejúcej ocele.
  Fero Gunič


  Číslo 9-10/01

  Aplikace technologie žárového stříkání v oblasti oprav a renovací.
  Jan Filipenský

  Dráty pro nástřik elektrickým obloukem a vysokorychlostním plamenem - návrh drátů, materiály a vlastnosti povlaků.
  J. Wilden - A. Wanki - F. Schreiber

  Příklady použití HVOF vrstevů.
  Oliver Brandt - Stephan Siegmann

  Příprava tepelně izolačních vrstev vysokorychlostním žárovým nástřikem.
  Fr. W. Bach - L. A. Josefiak

  Laserem podporovaný plasmový nástřik k přípravě kompaktních plošně adhezních vrstev s vysokou adhezivní pevností v tahu.
  St. Nowotny - R. Zieris - T. Naumann - G. Eckhardt

  Příprava kompozitních SiC vrstev pomocí HVOF.
  B. Wielage - J. Wilden - T. Schnick

  Vlastnosti termicky stříkaných vrstev obsahujících PTFE a EFTE.
  F. Bültmann - S. Hartmann

  Diagnostika a optimalizace plasmového nástřiku.
  V. Borck - R. Henne

  Abrazívne opotrebenie žiarovo striekaných povlakov.
  Eva Zdravecká - Milan Čomaj - Radek Enžl - Jan Suchánek

 • Zpět na welding.cz  logo welding.cz