123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2002
Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/02

 • Vývoj jedné metodiky pro optimalizaci svařovacích parametrů při odporovém svařování.
 • Zvýšení odolnosti elektrod při bodovém odporovém svařování slitin hliníku pomocí kombinovaných elektrod.
 • Elektromagnetická únosnost odporových svařovacích strojů - Díl 1: Výchozí podmínky a metodika měření.
 • Svařování na tupo polyamidu pomocí topných článků.

Číslo 2/02

 • Aktuální přehled žárové stříkací tecniky.
 • Nové koncepce zařízení pro žárové nástřiky.
 • Obloukové nástřiky jako nástroj pro dlouhodobou ochranu ocelobetonu proti korozi.
 • Žárové nástřiky součástí pro energetická zařízení pracující s biomasou.
 • Zabezpečování kvality při žárovém stříkání - nové evropské normy kvality a směrnice pro kvalifikaci personálu.

Číslo 3/02

 • Elektrické efekty a velikost vlivů při hybridním svařování Plazma-MIG.
 • Elektromagnetická únosnost odporových svařovacích strojů - Díl 2: Faktory vlivu a směrnice pro snižování rušení.
 • Spojování anorganických nekovových materiálů s rozdílnými tepelnými koeficienty prodloužení pomocí gradientových fólií.
 • Metody pro předpověď pevnosti na únavu přeplátovaných spojů svařovaných laserem při namáhání na smyk.

Číslo 4/02

 • Využití metody konečných prvků pro optimalizaci tvarovacího plazmového navařování práškem s určením pro vysokonamáhané tvářecí nástroje.
 • Tavné dělení pomocí řezných plynů s obsahem dusíku.
 • SprayWare - poradenský systém pro ochranu povrchu pomocí žárových nástřiků.

Číslo 5/02

 • Použití lock-in termografie při posuzování kvality žárových nástřiků.
 • Trhliny způsobené vodíkem ve svařovaných ocelových rourách - Díl 1: Vznik a charakteristika.
 • Pájení vysokopevných ocelových plechů.
 • Novinky ve svařování r. 2001 - Základní materiál a vývoj přídavných materiálů.

Číslo 6/02

 • Mez pevnosti při tečení svarových spojů z oceli X10CrMoVNb9-1 (P91).
 • Trhliny způsobené vodíkem ve svařovaných ocelových rourách - Díl 2: Vliv vodíku a tahových pnutí na mechanické vlastnosti.
 • Novinky ve svařování r. 2001 - Výrobní procesy a výrobní prostředky.

Číslo 7/02

 • Zhotovování SiC-cermetových povrchových vrstev pomocí HVOF.
 • Vytváření vysoko hodnotných a ekonomických povrchů MIG/MAG-tandemovým navařováním.
 • Vliv plynové fázové fluorizace na vlastnosti struktury a adheze u acrylnitril-styrol-acrylester-polycarbonatových (ASA/PC) nelesklých povrchových ploch.
 • Novinky ve svařování r. 2001 - Technika lepení.

Číslo 8/02

 • Vliv MAG-svařování s impulzním obloukem a kývavým pohybem hořáku na t8/5 čas.
 • Vytváření paprsku při elektronovém svařování - měření a matematický model.

Číslo 9/02

 • Svařování a řezání v r. 2001 - dobré výsledky.
 • Potenciál použitelnosti MSG-svařování páskovou elektrodou.
 • Stav a výhled do budoucnosti speciálních svařovacích metod - Část 1: Svařování třením.
 • Ultrazvukové zkoušení slitin hliníku svařovaných třením s posuvem.

Číslo 10/02

 • Modelová teorie pro přizpůsobení parametrů zdrojů proudu při svařování v ochranných plynech.
 • Nejnovější stav k použití pulzovaných Nd:YAG-laserů.

Číslo 11/02

 • Možnosti použití vysokotlakého vodního paprsku pro výrobu mikrodílů.
 • Vliv vodního okolí na parametry při svařování pod vodou za mokra.
 • Spojování ve výrobě karoserií a v oblasti tenkých plechů - báze odborných informací pro analýzy trendů.

Číslo 12/02

 • Vliv parametrů procesu při svařování těsnicích pásů z umělých hmot na dlouhodobou pevnost.
 • Pájení tlakem za tepla kombinovaných spojů v lehkých konstrukcích.
 • Stav a výhled do budoucnosti speciálních svařovacích technologií - Díl 2: Přivařování svorníků.

Zpět na welding.czlogo welding.cz