123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2001

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/01

 • Výzkum chování piezoelektrických aktorů jako zástupných prvků při odporovém svařování.
 • Slučitelnost potravin a žárově stříkaných vrstev.
 • Informační systém "Mechanické způsoby spojování" pro nýtové a clinchové spoje.
 • Nové pájky pro spojování chromniklových ocelí.

Číslo 2/01

 • Měření pnutí při WIG- a MIG-svařování se zaměřením na kontrolu provaření.
 • Pevnost na únavu laserově svařených spojů na oceli.
 • Oblasti ohrožení ultrafialovým zářením vznikajícím při svařování.

Číslo 3/01

 • Metalurgické procesy při tavném svařování automatových ocelí.
 • Elektronové svařování dupklexní oceli pomocí páskového přídavného materiálu.
 • Plazmové svařování hliníkových slitin při připojení na + při vysokém výkonu.
 • Předehřívání při svařování feritických ocelí.

Číslo 4/01

 • Použití laserového pájení ke spojování keramiky a skla.
 • Aktivní pájení spojů keramika - kov pomocí induktivního ohřevu v ochranném plynu.
 • Způsob aktivního pájení a vyplňování u grafitových zásobníků pomocí lithio-fluoridového plnidla v rozsahu použití 800 až 900 oC.
 • Způsoby předpájení pomocí pájek na bázi niklu a pájek měďno-fosforových.

Číslo 5/01

 • Elektromagnetické vlivy odporových bodových svařovacích zařízení na prostředí.
 • Zvyšování přídržné pevnosti lepených spojů hliníkových plechů a ASA/PC umělých hmot pomocí modifikace povrchů.
 • Novinky ve svařovací technice 2000 - Vývoj základních a přídavných materiálů.

Číslo 6/01

 • Mikrostruktura a vlastnosti žárově stříkaných vrstev oxidu hliníku.
 • Svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování s použitím sintrovaných páskových elektrod s obsahem tvrdých látek.
 • Novinky ve svařovací technice 2000 - Výrobní způsoby a prostředky.

Číslo 7/01

 • Použití svařovacích drátů se sycením povrchu při MSG-svařování v oblasti vysokých výkonů.
 • Výzkum okrajových podmínek pro tvorbu jehlicového feritu ve svarových kovech při rychlém ochlazování.
 • Novinky ve svařovací technice 2000 - Lepení.

Číslo 8/01

 • Použití vysokoteplotních plazem s obsahem dusíku pro reaktivní nástřiky povrchů pomocí plasmového navařování.
 • Výpočet uzavřených prizmatických nádob s vnitřním tlakem - Uspořádání svarových spojů.

Číslo 9/01

 • Zvýšení hodnoty pomocí svařování.
 • Svařování a řezání v r. 2000 - rok růstu.
 • Chování hliníkových profilů svařovaných způsobem MIG při deformacích a lomech.
 • Výzkum svařování ztrojených plechů.
 • Použití svorníků - Nosnost svorníků na konstrukčních ocelích.
 • Moderní svařovací metody pro mikrotechniku a elektroniku se zvláštním zohledněním laseru.
 • Ručně vedené laserové svařovací přístroje pro nová použití.
 • Nárazové vrstvy na slitinách hliníku.
 • Kontaktní proudové trubice se zlepšenými vlastnostmi vyrobené z protlačovaných materiálových svazků.

Číslo 10/01

 • Vznik trhlin z pnutí při svařování tvarových dílců z amorfních termoplastů pomocí topných těles.
 • Technologie odstraňování vrstev tepelně nastříkaných.
 • Indukční svařování spojů z umělých hmot zpevněných vlákny.

Číslo 11/01

 • Zjišťování a ovlivňování vnitřních pnutí způsobených svařováním u paceřovaných ventilů pomocí metody konečných prvků.
 • Difusní svařování vrstev citlivých na teplotu pomocí mezivrstev.
 • Srovnání odolnosti proti opotřebení panceřových vrstev navařovaných a stříkaných.

Číslo 12/01

 • Svařování ultrazvukem lakovaných měděných drátů.
 • Výzkum abrazivního opotřebení plasmových návarů pomocí prášků.
 • Pevnost na únavu navařovaných a nastříkaných dílců při mechanickém zatěžování na únavu.

Zpět na welding.czlogo welding.cz