123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Časopis Schweissen und Schneiden, ročník 2000

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech

Číslo 1/00

 • Vliv rozpuštění karbidů na odolnost zpevněných ochranných vrstev.
 • Výpočet oblastí svaru a číslicová simulace procesu odporového bodového svařování.
 • Vliv následného zpracování na vlastnosti spojů vytvořených na tenkých plechách lisováním a laserovým svařováním.

Číslo 2/00

 • Vysokorychlostní nástřiky plamenem tvrdých kovových vrstev s obsahem karbidu wolframu.
 • Svařování a pájení materiálů na bázi intermetalických fází.
 • Chování extrusních svarových spojů termoplastických hmot při selhání.

Číslo 3/00

 • Ovlivňování kvality svarových spojů při CO2 laserovém svařování pomocí magnetickofluidních dynamických efektů.
 • Zjišťování pevnosti na únavu opravných spojů svařovaných při vyšším tlaku.
 • Systém bezkontaktního měření teploty pro řízení přívodu tepla při elektronovém svařovacím procesu ve vakuu.

Číslo 4/00

 • Svařování hořčíkových slitin elektronovým paprskem při atmosférickém tlaku.
 • Pokusy hloubkového provařování pomocí vlákny spojovaného vysokovýkonného laseru.
 • Svařování umělých hmot.
  Díl 1: Ruční způsoby.
 • Vývoj technologie beztavidlového pájení pozinkovaných ocelí.
 • WIG-svařování s horkým drátem hliníkových materiálů.

Číslo 5/00

 • Zkoušení a výpočty lepených spojů plechů a profilů z hliníku.
 • Svařování umělých hmot
  Díl 2: Průmyslová seriová výroba.
 • Vlastnosti řezných hran navařených třením.
 • Novinky ve svařování 1999 - Základní materiály a vývoj přídavných materiálů.

Číslo 6/00

 • Vysokorychlostní elektronové svařování hliníkových slitin při atmosférickém tlaku.
 • Ovlivňování mechanických vlastností lepených spojů z umělých hmot pomocí difuse součástí lepidla do polymerizovaných částí struktury.
 • Svařování třením hořčíkových slitin.
 • Novinky ve svařování 1999 - Výrobní procesy a výrobní prostředky.

Číslo 7/00

 • Lepení v kombinaci se spojováním pomocí tváření - tepelně úsporná spojovací technika pro hliníkové konstrukce s optimalizovanými vlastnostmi.
 • Spojování velmi malých konstrukčních dílů.
 • Novinky ve svařování 1999 - Lepení.

Číslo 8/00

 • Slitinové pájky a způsoby pájení pro beztavidlové pájení těžko smáčitelných materiálů.
 • Elektronové svařování v atmosféře.
 • Minimalizace teplotního zatížení a prodloužení vstřikovacích ventilů pomocí metody konečných prvků.

Číslo 9/00

 • Svařování a řezání 1999: Opatrné oživení.
 • Trendy v technice spojování.
 • Dvojpaprsková technika při laserovém svařování - Pokrok pomocí dvou paprsků.
 • Nový parametr pro dlouhobou předpověď životnosti bodových svarů založený na jmenovitém napětí struktury s ohledem na efekt tloušťky plechu.
 • Svařování pod tavidlem vysokopevnostních jemnozrnných konstrukčních ocelí S890QL a S960QL.

Číslo 10/00

 • Zkoušení vrubové houževnatosti spojů svařených laserem.
 • Miniradarová senzorika ve svařování - základy a stav techniky.
 • Postup vedoucí ke zkrácení přípravného času při MAG-svařování průmyslovými roboty.
 • Senzor oblouku jako prvek pro kvalitativní zajištění rovnoměrného průvaru.

Číslo 11/00

 • Odporové bodové svařování a MAG-svařování pozinkovaných jemných plechů.
 • Další vývoj tahové zkoušky ve smyku podle normy DIN 54451 pro určování Tau-Gamma funkce lepených vrstev v jednoduchém přeplátovaném lepeném spoji.
 • Použití evropské směrnice 97/23/EG pro tlakové přístroje.

Číslo 12/00

 • DVS (Německá svářečská společnost) jako spojovací prvek ke společnosti a politice.
 • Zabezpečování kvality překračující možnosti procesu při ultrazvukovém svařování.
 • Vyšetřování houževnatosti v malém procesem ovlivněném pásmu při svařování ocelí tlakem na tupo.

Zpět na welding.czlogo welding.cz