123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Dělení, spojování a svařování materiálů, ročník 2002
Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech:

Číslo 1/02
 • Informace České svářečské společnosti ANB.
  Redakce
 • Přehled výstav a veletrhů r. 2002.
 • CNC systémy pro dělení materálů vodním paprskem, plamenem a plazmou.
  AWAC, s.r.o. (firemní)
 • Kvalifikace "Evropský svářeč".
  J. Bartoš, SVÚM, Praha
 • ABIMIG a ABIMIG T - hořáky.
  Abicor Binzel (firemní)
 • Mechanizace a automatizace ve svařování.
  BOKI, Praha (firemní)
 • Využití plněných elektrod.
  Ing. V. Suchý a Ing. M. Král
 • Odsávací a filtrační systémy pro látky s nebezpečím výbuchu.
  Nederman (firemní)
 • Mikroplazmové svařovací zdroje.
  Ing. P. Vaněk (firemní)
 • Nová koncepce prodeje technických plynů a zařízení SIAD v ČR.
  (firemní)
 • Svařovací zdroj pro TIG svařování Invertec V 205T AC/DC.
  CZ Weld (firemní)

Číslo 2/02

 • Různé informace.
  Redakce
 • Informační servis CWS ANB.
  Redakce
 • Svařování dálkových plynovodů.
  Ing. L. Mádle
 • Znáte kategorizaci prací, které provádíte?
  MUDr. M. Manoušková
 • LaserHybrid - Spjení laseru a svařování MIG.
  Podle firemních materiálů
 • Činnost odborné komise "Žárové nástřiky".
  Ing. J. Kubíček, Doc. Ing. Oldřich Ambrož, CSc.
 • Legislativa ČR pro provádění ocelových konstrukcí a techn. zařízení.
  Ing. Vl. Kudělka, TDS Brno
 • Svařování vysokopevných jemnozrnných ocelí.
  Ing. J. Veverka, Omnitech
 • Porovnání nízkopodtlakových a vysokopodtlakových odsávacích a filtračních systémů.
  L. Kalenda, Nederman ČR
 • Svařování metodou MIG hliníku a jeho slitin páskovou elektrodou v ochranné atmosféře.
  Firemní materiál
 • Svařování jako hodnototvorný proces.
  P. Přibyl

Číslo 3/02

 • Informační servis
 • Technické požadavky na výrobek.
  Ing. Dr. V. Kudělka, TDS Brno
 • Kvalifikace svářečského dozorového personálu.
  Ing. Z. Zavadil, Ing. O. Brenner, ATG
 • Certifikační a zkušební činnost v oblasti svařování.
  Ing. J. Chramosta, ČLR
 • Zajištění odborné způsobilosti svářečů plynových zařízení.
  Ing. J. Barták, Plzeň
 • Svařování v chemickém průmyslu.
  Ing. Plíhal, Ing. Martinec, ESAB Vamberk
 • Vytvrzování pomocí indukčního ohřevu.
  Ing. B. Doležal
 • Tvrdé pájení nízkolegovaných slitin hliníku.
  J. Lenc
 • Vakuové pece pro kapilární pájení.
  J. Kubišta
 • Svarové spoje v atmosférických podmínkách.
  J. Janovec, J. Hurych, ČVUT Praha
 • Opravy tramvajových tratí MHD.
  V. Kárník, M. Tupý, Praha
 • Problematika defektů v návarech tramvajových kolejnic.
  Ing. J. Hlavatý, VŠB Ostrava a kol.
 • Výrobní aplikace laserů.
  Ing. M. Roubíček, Messer Praha
 • Svařování a životní prostředí.
  Ing. V. Minařík, Praha
 • Požáry vzniklé nedbalostí při svařování a řezání.
  Ing. V. Vonásek, Praha

Číslo 4/02

 • Různé informace.
  Redakce
 • Statut a rozsah svářečského dozoru ve firmách.
  Ing. Dr. V. Kudělka, TDS, Brno
 • Zkratky ve svařování.
  Ing. V. Minařík, CSc., Praha
 • Svařování v simulovaném výkopu.
  J. Bartoš, Česká Třebová
 • Požadavky na zařízení pro obloukové svařování.
  Ing. J. Opletal, TDS, Brno
 • Laserové svařování autodílů a záludnosti hliníku.
  P. Přibyl
 • Eurowelding, 9. mezinárodní strojírenský veletrh, Nitra, SR.
  E. Kurimský
 • Svařovací stoly a přípravky Föster.
  A. Abušinov
 • Vliv technologie na vlastnosti svarových spojů.
  Prof. Ing. V. Pilous, DrSc., Plzeň
 • Svařování a natavování laserem s indukčním předehřevem.
  Ing. J. Šmíd, Praha
 • Řezání laserem s dynamikou lineárních pohonů.
  Ing. J. Šmíd, Praha
 • Návrh svarů stavebních hliníkových konstrukcí.
  Ing. F. Jandejsek, Prof. F. Wald
 • Svařování potrubí z oceli vyšší pevnosti. Zpráva ze zasedání komise IIW.
  Ing. L. Mádle, Praha
 • Svařování hliníkových materiálů metodou "tandem" - možnosti a hranice.
  Ing. M. Felix
 • Učíme se kategorizovat (1).
  MUDr. M. Manoušková, Brno
 • Automobilové karosérie z hliníkových slitin a jejich opravy.
  K. Horáček
 • Požáry vzniklé v důsledku svářečských prací.
  pplk. V. Hladík, Praha

Číslo 5/02

 • Různé informace.
  Redakce
 • Stanovení a schvalování postupů svařování podle ČSN 288 a ČSN EN ISO 9956.
  Ing. Dr. V. Kudělka, TDS Brno
 • Personální zabezpečení svářečské výuky.
  Ing. V. Minařík CSc., ANB
 • Pracovní přístup k technologii pájení z pohledu norem systému jakosti ISO 9000.
  Ing. J. Kroupová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
 • Použití technických plynů pro výrobky z vysokopevnostních ocelí.
  Ing. P. Halla, Brno
 • Svarové spoje grafitické litiny a feritické chromové oceli.
  Heinz Neumann, TU Liberec
 • Tepelné zpracování laserem.
  Ing. P. Zatloukal, Technologické centrum, Brno
 • Laserové navařování forem.
  Ing. Jiří Šmíd, Praha
 • Učíme se kategorizovat.
  Marta Manoušková, Brno
 • Podmínky požární bezpečnosti při svařování.
  Ing. B. Jenerálová, MV

Číslo 6/02

 • Různé informace.
  Redakce
 • ESAB Super Stir, svařovací systém Friction Stir Welding.
  Ing. Josef Trejtnar, ESAB Vamberk
 • V Brně dominoval Welding 2002
  Redakce
 • Potrubní liniové stavby středem pozornosti.
  Ing. L. Mádle, Praha
 • Kompozitní materiály.
  Prof. Ing. B. Míšek, Ing. P. Míšek
 • Konkrétní podmínkypožární bezpečnosti.
  Ing. B. Jenerálová, MV
 • Řezání laserem s vodním paprskem.
  Ing. Jiří Šmíd, Praha
 • Plněné pásky pro navařování pod tavidlem.
  Wirpo, s.r.o.
 • Učíme se kategorizovat (3).
  Marta Manoušková, Brno

Zpět na welding.czlogo welding.cz