123Stránky připravuje:

Ing. Jaromír Lukášek, CSc.
lukasek@welding.cz

Aktualizováno: 10/05/2007

Dělení, spojování a svařování materiálů,
ročník 2000

Názvy odborných článků uveřejněných v jednotlivých číslech:

Číslo 1/00

 • Šestnácté generální zasedání Evropské svářečské federace (EWF) v Praze (v prosinci 1999).
  Redakce
 • Otázky nad svařováním plastů.
  Ing. Alexandr Bareš
 • Zajišťování kvality při svařování v malých a středních firmách.
  Ing. J. Barták, CSc., Ing. V. Bubeník, J. Roch
 • Svařování titanových trubek.
  Ing. J. Štumbauer, Ing. J.Záluský, Ing. P. Hránek a Ing. J Vrbský
 • Instrukce pro výrobu ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2601, ČSN 73 21601 Z2.
  Ing. Vladimír Kudělka
 • Zásady návrhu svařované konstrukce.
  Prof. Ing. Rudolf Kovařík, CSc.
 • Krátké informace - O posledním dění v České svářečské společnosti (zasedání certifikační rady CWS ANB v říjnu 1999 a jiné zprávy) - O “koncepci pro příští tisíciletí”, která se začne realizovat na letošním hannoverském veletrhu - O výstavách a veletrzích se vztahem k dělení, spojování a svařování materiálů konaných v ČR v roce 2000 (uvedeny jsou názvy akcí, místa a termíny jejich konání).
  Redakce
 • Tandemové svařování dílů – Aplikace při výrobě železničních vagónů v SRN.
  Ing. Michal Felix
 • PROCOM – Systémový nástroj pro snižování nákladů.
  Ing. Jaroslav Bartoš
 • K-Welding znamená kinetické svařování.
  Redakce
 • Lasery nové generace – Systém Neodym-YAG pro svařování v automobilkách.
  Redakce

Číslo 2/00

 • Certifikát pro CWS ANB a další informace.
  Redakce
 • Mechanizace a automatizace ve svařování pro metody MIG a MAG.
  Karel Horáček, HST Cebora
 • Návrh nové normy DIN 18 800, díl, z r. 1999.
  Ing. Pavel Flégl, SVV Praha
 • Připravují se normy pro zkoušky svářečů plastů.
  Ing. Alexander Bareš
 • Díly pro výrobu konstrukcí z termoplastů.
  Marián Berka, Jiří Franta, Oldřich Pírek
 • Svařování termoplastů od A do Z. Přehled technologií.
  Ing. Jan Šimek, CSc.
 • Svařování mikrolegovaných jemnozrnných ocelí.
  Prof. Ing. Václav Pilous, Plzeň
 • WAVE DESIGNER a POWER WAVE 455.
  Ing. Josef Hetych, ředitel CZ WELD
 • Automaty pro podélné a obvodové svařování nádob KSK, v.o.s.
  Firemní materiál
 • Instrukce k normám řady ISO 9000.
  Ing. Vladimír Kudělka
 • ESAB na ochranu životního prostředí.
  Firemní materál
 • Svařování austenitických ocelí - Praktická doporučení pro práci s Cr-Ni(Mo) ocelemi.
  Ing. Václav Kroupa
 • Kvalifikace operátorů a seřizovačů při automatickém svařování podle EN 1418.
  Ing. Jan Bureš
 • Pulzní lasery a umělé klouby v medicíně.
  Redakce
 • Optimalizace nákladů v oblasti zásobování plyny.
  Ing. Jaroslav Bartoš
 • Bezkontaktní sledování v automatických svařovacích procesech.
  Ing. Bím, Ing. Trhlín
 • Demontáž těžních plošin na moři.
  Petr Přibyl
 • Metoda výroby pojicích materiálů nové generace.
  Redakce

Číslo 3/00

 • Cesta České republiky do autorizovaných svářečských orgánů.
  Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
 • Letem svářečským světem.
  Redakce
 • Příliš mnoho teorie nemusí být vždy ku prospěchu.
  Petr Přibyl
 • LINFAST - nová koncepce vysokovýkonného svařování MAG.
  Ing. Jaroslav Kopřiva
 • Normy řady EN 13100 pro nedestruktivní zkoušky spojů při svařování plastů.
  Ing. Alexandr Bareš
 • Investice do výrobního prostředku na trhu se svařovací technikou.
  Karel Horáček
 • Přivařování odboček na plynovodu.
  Ing. Radomír Šimek
 • Zkoušky svarů potrubí prozařováním - normy a praxe na kompresních stanicích.
  Jaroslav Knespl
 • Reklamace si nemůžeme dovolit.
  Petr Přibyl
 • Mechanizace a automatizace ve strojírenství VI.
  Firemní materiál
 • Využití povlaků žárového nástřiku v praxi.
  Doc. Ing. Oldřich Ambrož, Brno
 • Nová metalurgie a vlastnosti kovů.
  Redakce
 • CAD se uplatňuje i při svařování - postupy a dokumentace podle evropských standardů.
  Ing. Jan Vlčinský
 • Poznatky ze svařování české části ropovodu z Ingolstadtu.
  Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., Ladislav Sejpka, Prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
 • Dvakrát z ústavů Fraunhoferovy společnosti v SRN.
  Redakce
 • Odsávací ramena Nederman.
  Firemní materiál
 • Kladení, lepení a studené svařování plastových podlahovin.
  Redakce

Číslo 4/00

 • Do nového tisíciletí s novým výborem a předsedou.
  Redakce
 • Zajištění jakosti při svarníkovém svařování.
  Ing. Pavel Flégl
 • Polyetylen perspektivním materálem pro rozvod plynu.
  Ing. Jan Šimek, CSc., Praha
 • Lepené plechy a jejich spojování.
  Ing. Alexandr Abušinov
 • WAVE DESIGNER a POWER WAVE 455.
  Ing. Josef Hetych, CZ WELD, Pardubice
 • Aplikace ČSN EN 288 při schvalování WPS.
  Ing. Josef Pajer
 • WESTAX - automatizace a nechanizace svařování.
  Firemní materiál
 • Svátek českých svářečů ve Vamberku.
  Redakce
 • Budoucnost patří trubičkovému drátu.
  Firemní materiál
 • Moderní zdroje pro svařování metodou TIG DC a TIG AC .
  Karel Horáček
 • Přístupné a celoživotní vzdělávání pro praxi.
  Petr Přibyl
 • Na obzoru je IAB - nová instituce v oblasti kvalifikace svářečského personálu.
  Ing. Václav Minařík, CSc.
 • Ochrana svářečských dokladů před paděláním.
  Ing. Alexandr Bareš
 • Svařování bez přerušení provozu.
  Ing. Jaromír Zajíček

Číslo 5/00

 • Různé informace - Zpráva ze zasedání České svářečské společnosti - Informace z CWS a ANB - Zajímavá konference ve Florencii.
  Redakce
 • WELDING letos už po patnácté.
  Ing. Petr Kamenický - Ing. Karel Thorn
 • Svařování potrubí z vysokolegovaných CrMoV ocelí.
  Ing. Radko Verner, Modřanská potrubní, a.s., Praha
 • Nová revoluční láhev Integra.
  Ing. Marek Janda, Air Products
 • Náklady při tepelném dělení materiálů.
  Ing. Jaroslav Bartoš, AGA GAS, Praha
 • Trubičkové dráty pro svařování pod tavidlem.
  Redakce
 • Plazmové svařování hliníkových součástí.
  Redakce
 • Historie a současnost výroby svařovacích materiálů ve Vamberku.
  Ing. Josef Trejtnar, ESAB, Vamberk
 • Outershield a Innershield - trubičkové dráty odzkoušené praxí.
  Ing. Josef Henych, CZ Weld, Pardubice
 • Napojování fólií při jejich montáži.
  Redakce
 • Defektoskopiucké zkoušky svarových spojů.
  Jaroslav Kesl, dipl. technik, Gamalux, Plzeň
 • Svařování nízkolegovaných a nelegovaných ocelí v ochranných atmosférách metodou MAG na bázi Ar-O2směsí.
  Ing. Martin Roubíček, Messer Technogas
 • Adaptivní systémy firmy Boki.
  Ing. Marek Bím - Ing. Jan Trhlín, Boki, Praha
 • Svařování plynového potrubí z polyetylenu.
  Pavel Semrád - Pavel Přibyl
 • Severočeské sdružení staví polyetylenové potrubí v Děčíně.
  Ing. Vladimír Milerski, Vodohospodářské stavby, Teplice
 • Tvrzení funkčních ploch litinových součástí.
  Doc. Ing. Jiljí Novotný, CSc., ČVUT, Praha
 • Fitinky k zalisování Mapres.
  Redakce
 • Tvarové dělení kovů průmyslového typu plazmou.
  Firemní materiál fy HST CEBORA CZ, Vrchlabí
 • I svarové spoje podléhají korozi.
  Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., ČVUT, Praha
 • Integrovaný management jakosti.
  Ing. Pavel Záhořík, DrSc. - Ing. Jiří Krátký, CERT, Kladno
 • Různé informace z Německa.
  Redakce
 • Dělení materálu plazmou - přídavná zařízení.
  Ing. Lubomír Štajnochr, ČVUT, Praha
 • Letadlo A3XX a nové materály.
  P. Přibyl
 • Moření a pasivace - konečná povrchová úprava legovaných antikorozních materiálů.
  Ing. Petr Kalný, FK systém, Brno
 • Komplexní řešení automatizovaného svařování.
  Redakce
 • Thermacut - světový lídr v technologii plazmových hořáků.
  Ing. Luděk Zapletal, Thermacut, Kunovice

Číslo 6/00

 • Informace z České svářečské společnosti ANB.
 • Tradice a poučení z dějin.
 • Důležitý seminář o novinkách ve svařování.
 • Co přinesl veletrh a a kongres Welding 2000.
 • Nejvýznamnější na východ od Essenu.
 • Corgon projektor jako software s názvem Lindweld.
 • Svařování v popředí zájmu pracovního lékařství.
  MUDr. Bohuslav Málek
 • Rozvoj svářečského vzdělávání v 21. století. Vize: Co čeká české svářeče?
  Ing. Václav Minařík, CSc., řed. České svářečské společnosti ANB
 • Výroba svařovacích zařízení ve firmě Kopr, s.r.o.
  Ing. Miroslav Štverák, Ing. Petr Hrubý, Kopr, Praha
 • První zdroj s řízeným přenosem kovu do tavné lázně ve zkratovém režimu MIG/MAG.
  Ing. Josef Hetych, CZ Weld, s.r.o., Pardubice
 • Internet ve svařování.
 • 70 let svářečského školství u nás.
  Ing. Jiří Barták, CSc., Plzeň
 • Svářečský dozor ve firmách - statut, odpovědnost a rozsah činnosti.
  Ing. Vladimír Kudělka, TDS, Brno
 • Bezešvé svařitelné pásy Wolfin.
 • TIG svařování střídavým a stejnosměrným proudem bez kompromisů.
  Karel Horáček, HST Cebora
 • Důležité jsou i certifikáty.
  Ing. Luděk Mádle, CSc., SVÚM, Praha

Zpět na welding.cz


logo welding.cz